Prosjekter

Utførte prosjekter:

 • Elektrogården (2000)
 • Surnadal Kulturhus (2001)
 • AMFI- Surnadal
 • Surnadal ungdomsskole (2006)
 • NAV – senteret Surnadal (2006- 2007)
 • Sylte gårdsslakteri (2007)
 • Surnadal tannhelsetjeneste (2008)
 • Grimsmogårde (2008)
 • Surnadal Sparebank (2009)
 • Brannstajon/teknisk etat (2011)
 • Statkraft (Harangen kraftstasjon 2011)
 • Øye Barnehage (2012)
 • Skei Panorama (2013)